Chuỗi cửa cửa hàng thực phẩm sạch với 7 cơ sở tại Hà Nội của Founder Diễn viên Lã Thanh Huyền